3. TOOTE TAGASTAMISE TINGIMUSED

3.1. Tarbija võib lepingust taganeda põhjust avaldamata 30 päeva jooksul.Toote tagastamisel(lepingust taganemisel) tagastab Aero Motors OÜ Tarbijale kõik viimaselt saadud müügilepingu kohased maksed.

3.2. Kaup tuleb tagastada aadressile Pärnu mnt 139e/13 11317 Tallinn. Tähtajast on kinni peetud, kui Tarbija tagastab Toote enne 30-päevase tähtaja lõppu. Toote tagastamisest teavitab Tarbja Aero Motors OÜ-d  elektronposti aadressil [email protected] või telefonil +372 663 10 60

3.3. Aero Motors OÜ teeb nimetatud tagasimaksed, kasutades sama makseviisi, mida Tarbija kasutas makse tegemiseks, välja arvatud juhul, kui Tarbija on avaldanud soovi teistsuguse makseviisi kasutamiseks.

3.4. Toode tuleb Aero Motors OÜ tagastada originaalpakendis ja kasutamata kujul (võib olla avamistunnustega, aga mitte rikutud, kasutatud või pakend üle teibitud) ja esialgses komplektsuses (sisaldama kõiki tootepakendis olevaid esemeid). Vigastatud tooteid tagasi ei võeta.

3.5. Asja tagastamise otsesed kulud tuleb katta Tarbijal.

3.6. Tagastatud toote halvenemise korral vastutab Tarbija toote kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest juhul, kui ta on toodet kasutanud muul viisil, kui on vaja asja olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Selleks, et veenduda toote olemuses, omadustes ja toimimises, võib toodet käsitseda ja kasutada üksnes nii nagu lubatakse tavapäraselt seda teha poes.

3.7. Toote väärtuse vähenemisest tingitud nõudeid on Aero Motors OÜ-l õigus Tarbijale esitada hiljemalt ühe kuu jooksul arvates toote tagastamisest.

3.8. Enne toote vastuvõtmist on Ostjal soovitav toote pakend üle vaadata ja selle väliste vigastuste korral toodet mitte vastu võtta.