Isikuandmete turvalisus

E-poes ostude sooritamise käigus säilitab Aero Motors OÜ Ostja kohta tema poolt sisestatud kontaktandmed (ees- ja perekonnanimi, telefoninumber, tava- ja e-posti aadressid) ja teabe sooritatud ostude kohta. Saadud andmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot ja töödeldakse kooskõlas isikuandmete kaitse seadusega kauba sisseostu parimaks planeerimiseks, ostuharjumuste analüüsiks ning analüüsi tulemusel Ostjale sobivate pakkumiste tegemiseks. Aero Motors OÜ ei avalda temale teatavaks saanud Ostja isikuandmeid kolmandale osapoolele v.a kullerile transporditeenuse osutamiseks vajalik info. Ostjal on õigus näha Aero Motors OÜ käsutuses olevaid andmeid tema kohta ja keelata edaspidise andmetöötlemise.